• همه مطالب
  • پادكست
  • کلاسها
  • اضطراب
  • بیماریهای شخصیتی
  • اختلالات جنسی
  • کودک
  • تشخیص
09 شهریور 1395
دكتر نويري... ٤ جلسه - ١٨٠ هزار تومان... شنبه ها صبح ساعت ١٠:٠٠ الي ١٢:٠٠ با صرف صبحانه 1. چه كسي زاييده و چه كسي مادر اوست 2. چه دلايلي براي بچه دار بودن وجود دارد 3. چه خطراتي بچه ها را از نظر ...
15 تیر 1395
  پادکست شماره 13: تحصيلات عاليه چرا و به چه بهايي  سخنران: دكتر نويري دانلود  
15 تیر 1395
پادکست شماره 12: نقش دل در فرهنگ و اعتقاد انسانها  سخنران: دكتر نويري دانلود
15 تیر 1395
  پادکست شماره 11:  رفتار در ايران باستان  سخنران: دكتر نويري دانلود
15 تیر 1395
  پادکست شماره 10:  آرزوي امپراتوري ايران  سخنران: دكتر نويري دانلود
15 تیر 1395
  پادکست شماره 9: تعصب در رابطه بين فردي  سخنران: دكتر نويري دانلود