• همه مطالب
  • پادكست
  • کلاسها
  • اضطراب
  • بیماریهای شخصیتی
  • اختلالات جنسی
  • کودک
  • تشخیص
15 تیر 1395
  پادکست شماره 13: تحصيلات عاليه چرا و به چه بهايي  سخنران: دكتر نويري دانلود  
15 تیر 1395
پادکست شماره 12: نقش دل در فرهنگ و اعتقاد انسانها  سخنران: دكتر نويري دانلود
15 تیر 1395
  پادکست شماره 11:  رفتار در ايران باستان  سخنران: دكتر نويري دانلود
15 تیر 1395
  پادکست شماره 10:  آرزوي امپراتوري ايران  سخنران: دكتر نويري دانلود
15 تیر 1395
  پادکست شماره 9: تعصب در رابطه بين فردي  سخنران: دكتر نويري دانلود        
15 تیر 1395
  پادكست شماره 8:  مبارزه با نفس و شهادت تاریخ سخنران: دكتر نويري دانلود