خانه  |   پروفایل من  |  سبد خرید  |

دكتر نويري...

يكي از گنجهاي گم و در عين حال همواره جستجو شده بشر در كنار گنجهاي افسانه اي پادشاهان و تمدنهاي باستاني خوشبختي است.

پيدا كردن اين گنج رستگاري و ارامشي را بهمراه دارد كه هيچ ثروت، مال و فكري ديگر را با ان ياراي برابري نيست.

اما گنج خوشبختي در دستان كيست و نقشه رسيدن به ان چگونه است؟

بسياري حتي وقتي در كنار خوشبختي بوده انرا نديده و گذشته اند و بسيار ديگري بدبختي و درماندگي را با خوشبختي اشتباه گرفته اند.

پس بياييم اول تعريف درستي از خوشبختي داشته باشيم تا بدانيم دقيقا دنبال چه چيزي ميگرديم.

خوشبختي يعني در هر موضوعي (كار، رابطه، زندگي، درامد، سفر، فرزند و خانواده) اميد و دلخوشي داشتن.

اين دقيقا همانجايي است كه خيلي ها به اشتباه ميروند چون انها تنها اميد داشتن را خوشبختي دانسته و جفت لازم ان يعني دلخوشي را لحاظ نميكنند.

با اميد ميتوان زندگي كرد اما بدون دلخوشي نميتوان خوشبخت بود.

ولي چطور ميتوان دلخوشي را در كنار اميد گذاشت تا به دلخوشي برسيم؟

براي دلخوشي داشتن بايد توانايي الگو پذيري از انهايي كه روان و روح با ثبات تري در بحران هاي زندگي دارند را داشته باشيم.

افرادي كه از ناراحتي ها روحي و رواني رنج ميبرند داراي خصوصيت بارز الگو ناپذيري، مقاومت بسيار در تغيير رفتار هاي بيمارگونه، انكار وضعيت موجود، و مقصر دانستن ديگران بخاطر شرايط بد خود هستند. احساس قرباني بودن، قدر نشناسي، و بد شانس بودن احساسي است متعلق به رواني ضعيف و ناكارا.

براي پيوست به خانواده طب روان روی لينك زير كليك كنيد:

http://telegram.me/tebberavan

×
كلاسهاي پاییز 96

مدرس : دکتر نویری

 

رشد و بلوغ شخصیت   -->   یکشنبه  16 مهر   

مثبت بودن ( درمان منفی گرایی)   -->  دوشنبه   17 مهر  

 کبیر بودن  -->  چهارشنبه  12 مهر   

 

عصرها: 19:00 الی 20:30

هر دوره بصورت هفتگی برگزار می شوند به مدت‎‏ 6 جلسه

جامعه آگاه جامعه سالم


ثبت نام: ٨٨٥٦١٥٢١ و ٨٨٠٧٩٤٤٨