خانه  |   پروفایل من  |  سبد خرید  |

دکتر نویری....


دليل اختراع تلفن موبايل و اينترنت نياز جوامع پيشرفته به سرعت و آساني بيشتر ارتباط بين افرادي بود كه مشغول انجام كارهاي مفيدي از جمله تجارت و ارائه خدمات به جامعه بودند.


از طرفي ديگر تلفن موبايل و سرويس اينترنت دو ابزاري بودند كه به اشاعه علوم و دسترسي آسانتر به منابع اطلاعاتي و علمي كاربردي، كمك شايان و چشمگيري ميكردند.


به عبارتي ديگر در جوامع پيشرفته، اول نياز به سرعت و سهولت دسترسي به منابع علمي و فرهنگي و اجتماعيِ بيشتر بوجود امد و سپس براي رفع آن نيازها ابزارهاي مورد نياز يعني تلفن موبايل و اينترنت ساخته شد.


طبيعتا در كنار استفاده علمي و خدماتي از اين دو ابزار، سو استفاده هايي ناچيز نيز درصدي از فرهنگ استفاده از اين دو را در بر ميگيرد.


اما در جوامع عقب افتاده و يا به اصطلاحِ سياسي "در حال توسعه"، موبايل و اينترنت بدليل فقدان نياز هاي علمي كاربردي، تنها ابزاري براي سوء استفاده هاي تفريحي و مچگيرب و اتلاف وقت هستند كه مبادرت به اشاعه اخبار روز و اكثرا غلط، حرف دهن، جوك، و مكالمات بي فايده مي كنند.


به بياني ديگر موبايل و اينترنت در كشورهاي عقب افتاده تنها براي پز دادن و اتلاف وقت و گاها براي تسريع امور و اشاعه علم و سهولت ارتباط استفاده مي شود. به همين دليل نيز كشورهاي عقب افتاده با وجود تكنولوژي ارتباطي پيشرفته، هرگز عقب ماندگي خود را جبران نخواهند كرد.


براي جبران عقب ماندگي، انسانها بايد به مفيد بودن و مفيد زندگي كردن اعتقاد داشته و علم دوست و تسهيل كننده باشند.

×
كلاسهاي پاییز 96

مدرس : دکتر نویری

 

رشد و بلوغ شخصیت   -->   یکشنبه  16 مهر   

مثبت بودن ( درمان منفی گرایی)   -->  دوشنبه   17 مهر  

 کبیر بودن  -->  چهارشنبه  12 مهر   

 

عصرها: 19:00 الی 20:30

هر دوره بصورت هفتگی برگزار می شوند به مدت‎‏ 6 جلسه

جامعه آگاه جامعه سالم


ثبت نام: ٨٨٥٦١٥٢١ و ٨٨٠٧٩٤٤٨