خانه  |   پروفایل من  |  سبد خرید  |

دکتر نویری ...

سرعت پيشرفت يك جامعه در چيست؟ ملاك هاي رشد يك جامعه چه چيزهايي مي باشند؟ آيا ميتوان فرمولي براي رشد جامعه تعريف كرد؟

اين سوالها از مهمترين سوالهايي هستند كه دولتمردان و نمايندگان مجالس كشورها بايد بپرسند و براي آن پاسخي بيابند.

بسياري هم مدعي داشتن پاسخ اين سوالها هستند اما نگاهي به كشورهاي عقب مانده و يا به اصطلاحِ سياسي "در حال توسعه" بيانگر بي اطلاعي مسئولينِ سياست گذاري هايِ كلان، از اين سوالها و پاسخ هاي آنهاست.

بهرحال فرمول كلي رشد هر جامعه اي به تسهيل ارتباطات در تمام زمينه هاي ممكن آن بازمي گردد. يعني جامعه اي ميتواند رشد و پيشرفت كند كه قوانين و فرآيندهاي آساني در تجارت و تبادل، اشاعه علم و معرفت، گسترش حقوق شهروندي و حق و حفظ حيات داشته باشد.

در نتيجه وقتي روابط و ارتباط بين والدين و فرزندان و برادران و خواهران جامعه اي ضعيف و يا قطع شده است آن جامعه محكوم به عقب ماندگي است.

وقتي قوانين كار و تجارت سخت و پيچيده و انحصار طلبانه است، آن جامعه محكوم به عقب ماندگي است.

وقتي ارتباط بين شهروندان بر اساس سلطه گري، زرنگي و حق كشي، و بدون قواعد و قائده هاي روشن و آسان است، آن جامعه محكوم به عقب ماندگي است.

وقتي تكنولوژي نه در خدمت آسان كردن ارتباطات بلكه در ركاب مچ گيري و اضافه گويي و كنترل بكار مي رود، آن جامعه محكوم به عقب ماندگي است.

پس براي رشد، اول نياز داريم كه روابطي سهل و آسان اما سازنده با عزيزان خود و همينطور با جامعه و ديگران داشته باشيم.

جامعه اگاه جامعه سالم

×
كلاسهاي پاییز 96

مدرس : دکتر نویری

 

رشد و بلوغ شخصیت   -->   یکشنبه  16 مهر   

مثبت بودن ( درمان منفی گرایی)   -->  دوشنبه   17 مهر  

 کبیر بودن  -->  چهارشنبه  12 مهر   

 

عصرها: 19:00 الی 20:30

هر دوره بصورت هفتگی برگزار می شوند به مدت‎‏ 6 جلسه

جامعه آگاه جامعه سالم


ثبت نام: ٨٨٥٦١٥٢١ و ٨٨٠٧٩٤٤٨